Wassen - knippen – drogen                      € 28

Wassen - knippen – föhnen                      € 34

Wassen – föhnen kort haar                      € 25

Wassen – föhnen lang haar                      € 28

Abonnement kort haar föhnen (10x föhnen)       €175,00

Abonnement lang haar föhnen (10x föhnen)       €195,00

Pony Knippen v.a.                              € 5,50

Opsteken v.a.                                  € 20,50